Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

Khó ai có thể tin rằng đây là một mẩu nhỏ tế bào da người.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

Không khó để đoán ra đây là phần nhụy của một bông hoa.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

Nhưng chắc không nhiều người nghĩ đây là một miếng tảo biển.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

“Con quái vật” này thực ra chỉ là một phần nhỏ của con sán dây.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

“Quả bóng bằng bông màu xám” thực ra là mảng mốc bám trên một quả cà chua.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

Ai có thể tin đây là phần hạch ở mi mắt của một chú gà?

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

Phần ốc tai của một chú chuột.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

“Vườn hoa” kỳ lạ này thực chất là tế bào xương người.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

“Cành vạn tuế” sặc sỡ này thực ra là phần đuôi của một chú chim sẻ ngô.

Ngỡ ngàng trước những vật thể đẹp lung linh dưới kính hiển vi điện tử

“Những hạt đậu nhỏ” này thực ra là một phần rất nhỏ của một bông hoa giả.